O FIRMIE

TBA – Studnie Wiercone jest firmą rodzinną, która wykształcenie akademickie oraz doświadczenie pozyskane podczas wielu lat pracy w branży hydrogeologii górniczej przełożyła na pragmatyczne sposoby pozyskiwania wody podziemnej do celów użytkowych.
W pracy posługujemy się rzetelnością oraz zasadą minimalizacji kosztów przy maksymalizacji efektów, co przekłada się na konkurencyjność firmy na rynku.
W celu znaczącego wyeliminowania ryzyka inwestycyjnego oraz oszacowania kosztów, zawsze wykonujemy naukową analizę hydrogeologiczną miejsca wiercenia, zapoznając klienta z jej wynikami. Na tej podstawie klient jest poinformowany, czego należy się spodziewać w obszarze wiercenia oraz jakie są koszty przyszłej inwestycji.
Analiza hydrogeologiczna jest bezpłatna i niezobowiązująca.
Odwierty wykonujemy bez zanieczyszczenia i degradacji miejsca wiercenia, lekkim
i małogabarytowym sprzętem wiertniczym.
Bezpłatnie udzielamy porady przy wyborze pomp głębinowych, oprzyrządowania oraz instalacji przyłączeniowych.
Na wszelkie Państwa pytania w powyższym zakresie chętnie odpowiem.

Tadeusz Blaut – uprawniony hydrogeolog górniczy